Oznámení o instalaci kam. systému

Oznámení o instalaci kamerového systému v prodejně 2DIN.cz

Naše prodejna společnosti 2din.cz s.r.o., IČ: 03897613, se sídlem: Rýnská 949/7, Praha, 196 00 na adrese 2din.cz, Toužimská 889/D6 - hala D6, Praha - Letňany, PSČ: 199 00 je monitorována kamerovým systémem, který vytváří obrazový záznam (bez nahrávání zvuku). Kamerovým systémem je snímána provozovna v rozsahu vstupu, montážní haly a příjmové kanceláře. Kamerový systém je provozován samostatně a není spojen s žádnou externí službou jiného dodavatele. Kamerový systém je provozován v souladu s oprávněným zájmem společnosti 2din.cz s.r.o., tedy za účelem ochrany movitého majetku (zejména zboží) a zajištění bezpečnosti zákazníků i zaměstnanců nacházejících se v prodejně. Dotčené osoby jsou při vstupu do prodejny informování o umístění kamerového systému upozorněním na monitorování prostoru prostřednictvím samolepky s logem CCTV a tímto dokumentem.

Základní parametry systému:          IP připojení;

                                                           rozlišení max 1280*960 px.;

                                                           digitální šifrovaný přenos;

                                                           certifikováno výrobcem;

                                                           ukládání záznamu na pevný disk v síti.

                                              

Doba uchovávání dat:

Data tj. videozáznam z CCTV jsou uchovávány na pevném disku se zabezpečeným přístupem po dobu 3 týdnů a následně jsou automaticky přepsána. K datům má přístup pouze jednatel naší společnosti je oprávněn je na vyžádání předat PČR, oproti protokolu o předání. Současně je oprávněn záznam z CCTV v případě narušení předem shlédnout samostatně. Přístup nepovolených osob k datům je zabezpečen nutností administrátorského přístupu do systému a odpovídající sílou hesla k tomuto přístupu. Kontrola kamerového systému a jeho funkčnosti probíhá v intervalu 1x ročně v rámci pravidelné revize.

Správce kamerového systému

 

Thomas Riefler

jednatel 2din.cz s.r.o