FM

Jde o označení velmi krátkých vln. Ty jsou dnes využívány v pásmu VHF, a to v rámci kvalitního přenosu zvuku. Na konkrétních frekvencích, které jsou označeny číslem dnes pomocí FM vln vysílají různé radiostanice, které můžeme ladit pomocí autorádia.