Membrána

Membrána je ta část reproduktorů, která vytváří akustické vlnění - zvuk