Input Signal Analyzer

Input Signal Analyzer

Kvalita vstupního signálu je klíčová pro optimální zpracování signálu a dokonalý zážitek z poslechu. Zejména u továrních audio systémů je však signál většinou již zpracován hlavní jednotkou, která je ve voze z výroby.

Právě v těchto případech vstupuje do hry analyzátor vstupního signálu (Input Signal Analyzer, ISA) Audiotec Fischer spolu s integrovaným InputEQ, jenž umožňuje analyzovat a kompenzovat takovouto manipulaci se vstupním signálem ještě předtím, než se signál dostane k optimalizačním funkcím DSP procesoru.

Kromě toho InputEQ poskytuje amplitudově lineární allpass filtry, které zajišťují fázové sčítání levého a pravého kanálu, což je důležité zejména v případě, že je součástí audio zástavby subwoofer nebo subwoofery – hlavní tovární jednotka k manipulaci s nimi používá právě allpass filtry.

 

Input Signal Analyzer (1)

Proč je ale amplitudově lineární allpass filtr tak důležitý?

Allpass filtry se často používají ve vozech francouzské a americké výroby namísto časového vyrovnání, aby byl výsledný zvuk co nejširší. Pokud se jednotlivé kanály sčítají, obvykle to vede k širokopásmovému rušení ve spodním frekvenčním rozsahu, čehož důsledkem je samozřejmě špatná reprodukce basů.

Tento problém lze vyřešit použitím allpass filtru jako korekce v InputEQ a lze jej přímo ověřit prostřednictvím ISA.

Input Signal Analyzer (2)

Zde jsou výhody ISA a InputEQ v kostce:

Input Signal Analyzer

  • Nástroj pro měření frekvenční odezvy analogového vstupního signálu
  • Úpravy InputEQ lze vidět i při měření pomocí ISA. To umožňuje okamžitě ověřit všechna nastavení InputEQ
  • Před měřením lze sečíst více vstupních kanálů a zjistit tak rozdíly ve fázích mezi jednotlivými vstupními signály
  • U součtu lze nastavit úroveň a polaritu, aby se zajistil optimální poměr součtu ve vícekanálových aktivních reproduktorových zástavbách. Výsledek sčítání je přímo viditelný v ISA
  • Poměrné sčítání měřeného signálu lze přenést jako „směrování“ přímo do směrování kanálu IO, čímž se celý proces optimalizuje

 

InputEQ

  • Používá se ke korekci frekvenční odezvy vstupních signálů, které již byly upraveny (obvykle v hlavních jednotkách tovární audio zástavby ve voze). Cílem je linearizovat frekvenční odezvu předtím, než signál zpracují optimalizační funkce DSP procesoru
  • Umožňuje použití amplitudově lineárních allpass filtrů k zajištění fázového sčítání levého a pravého kanálu pro integraci subwooferu, např. ve speciálních audio zástavbách zahrnující hlavní jednotky z výroby u vozů značky Peugeot

ISA je součástí technologie ACO, takže ji najdete ve všech současných produktech z dílny Audiotec Fischer (Brax, Match, Helix) s platformou ACO.

MAtch, Helix, Brax