Jak odhlučnit mezimotorový prostor ?

Proč odhlučňovat mezimotorový prostor?

Odhlučnění pouze kapoty zdaleka nemusí stačit a proto se v rámci možnosit odhlučňuje i mezimotorový prostor. Kde je vlastně mezimotorový prostor? Jedná se o prostor, který je pod plastovou krytkou mezi čelním sklem a samotnou kapotou. 

 

Potřebný materiál k odhlučnění mezimotorového prostoru:

 

  1. Volba materiálu a nářadí

Volíme klasický antivibrační materiál o tloušťce 2,3mm a voděodolný Neoprene. Pro pohodlnější práci navlíkneme rukavice a pro kvalitní přitlačení materiálu používáme přítlačný váleček

  1. Demontáž

Demontujeme plast mezi čelním sklem a kapotou. Občas je plast umístěn tak, že se musí demontovat i stěrače.

Honda crv odhlučnění 18

  1. Odmaštění

Umejeme a odmastíme prostor kam budeme aplikovat materiál. Volíme klasický líh pro odpmastění nebo odmašťovač Adams All Purpose cleaner.

104092

  1. Instalace materiálů

Antivibrační materiál musíme aplikovat kam se jen da avšak tak aby nevznikali vzduchové bubliny. Po té se musí ŘÁDNĚ PŘITLAČIT antivibrační materiál válečkem a na to nalepit Neoprene, ale musí být aplikován tak aby nepřekážel případnému stoku vody a aby materiál nezadržoval vodu.

Honda crv odhlučnění 20

  1. Montáž

Po řádné aplikaci se pouze plasty a stěrače vrátí zpět na místo a mezimotorový prostor je hotový.