Autorádio nedrží paměť. Co s tím ?

Proč ?

Autorádio nedrží pamět z jednoduché důvodu. Značková autorádia jako jsou Kenwood, Alpine, Pioneer apod. mají již od výroby přehozené dva piny ( neboli dráty ). Paradox je ten, že neznačková autorádia již ve většině případech maji tyto dráty správně dané a nemusí se nic měnit.

Jak to opravit ?

Zde je pouze jedno řešení a to přehodit místo červeného žlutý drát. Značkové rádia často maji v ISO konektorech ( na drátech je vidět zaizolovaný spoj ) již přípravu na to aby se jednoduše dráty dali přehodit. Pokud to ISO konektor nemá, tak se v servisech používají speciální nářadí pro vytahování pinu, ale pro člověka co si chce pouze rádio vyměnit je to poměrně zbytečné a drahé nářadí. Nemusíte se bát přeříznout červený a žlutý drát, odizolovat tyto dráty a červený dát na žlutý a opačně. Nezapomentě řádně tyto dráty zaizolovat aby nedošlo ke zkratu!