Jak na to s LED denním svícením?

Trochu legislativy

Povinnost celoročního svícení v ČR je zavedená již od 1.07.2006. Standardně je požadováno patřičnou legislativou zákon č. 411/2005 Sb., o silničním provozu. (novela § 32 odst. 1) svícení potkávacími světly celoročně i za denního světla. Bohužel žárovky, které jsou ve vozech a to vč. xenonových výbojek nejsou stavěné na to, aby svítili celý den, a proto je tu řešení.

Dodatečná světla instalovaná na vozidla musí být bez výjimky homologovaná a označena dle směrnice EHK/OSN č.48 nebo ekvivalentní směrnice ES/EU.

To znamená, že pro dodatečnou montáž platí to, že podle platné legislativy je možno dodatečně vybavit automobily a autobusy světly pro denní svícení. Ve znění vyhlášky č. 197/2006 Sb. musí být světla označena homologačním znakem E (v kroužku) s číslem, pod kterým byla homologace uvedena a s označením RL nebo DRL (podle homologačního předpisu EHK č. 87).

Bezpečnost

LED denní svícení umožňuje lepší viditelnost ostatních aut proti nízko stojícímu slunci, které kolikrát doslova oslepuje řidiče, stejně tak člověk lépe a rychleji rozpoznává vozidlo při střídání stínu a světla.

Dodatečná montáž LED denních světel

– na jedno vozidlo se montují dva kusy světel, svítících světlem ve spektru bílé barvy

– svítilny se umísťují ve vodorovné rovině ve výšce od 250 mm do 1500 mm na přední část vozidla

– vzdálenost svítilen od bočního obrysu je max. 400 mm a vzájemně mezi světly minimálně 600 mm (u vozidel s šířkou menší než 1300 mm je povolena vzájemná vzdálenost 400 mm)

– světla se musí rozsvítit automaticky po zapnutí zapalování (nastartování motoru) a zhasnout po jeho vypnutí, nebo při rozsvícení obrysových světel

– dodatečná montáž světel pro denní svícení není přestavbou vozidla ani změnou technických údajů, proto jejich umístění na vozidlo nepodléhá žádnému schvalování ani zápisu do technického průkazu

stažený soubor

JAK VYBRAT SPRÁVNÉ LED SVÍCENÍ?

Dnes je na trhu celá řada možností, ze kterých lze vybírat. Dané možnosti se liší hlavně svou celkovou velikostí, stejně jako například i počtem diod, které jsou k dispozici. Zde je na každém, jaké řešení zvolí. Je samozřejmě pravdou, že více diod znamená jistotu lepšího osvětlení a tedy i jistotu toho, že můžete být na vozovce lépe vidět. Ideální je při výběru také promyslet, kam konkrétně je budete umísťovat a podle toho pořídit i danou velikost. A to jak s ohledem na jejich délku, tak i s ohledem na jejich výšku.

 

Kontakt: 774 19 55 33 nebo info@2din.cz

Snímek obrazovky 2017-04-24 v 1.18.21